HJEM > KUNDESIDER
> VELKOMMEN, !
Her kan du oppgradere dine tjenester, se oversikt over betaling, tjenester, endre kontaktinformasjon, få support, endre passord og masse mer. Bruk menyen til høyre for å navigere deg rundt på disse sidene.
Betaling ikke mottatt

Ønsker du å betale med VISA eller MasterCard klikk på bildet nedenfor.

DIN ORDRE
'; } // Meny if ($_GET['cmd'] == 'ubesvarte'){ echo '
'; } // Meny if ($_GET['cmd'] == 'besvarte'){ echo '
'; } // Meny if ($_GET['cmd'] == 'ny'){ echo '
'; } // Meny if ($_GET['cmd'] == 'kundeinformasjon'){ echo '
'; } // Meny if ($_GET['cmd'] == 'historikk'){ echo '
'; } // Meny if ($_GET['helpdesk']){ echo '
'; } // Historikk if ($_GET['cmd'] == 'historikk'){ $result = mysql_query("SELECT * from history where refnr = '" . $_SESSION['login'] . "' order by dato DESC"); echo "Bevegelser på konto"; echo ""; while($row=mysql_fetch_array($result)){ echo ''; } echo '
' . date("d/m-y H.i", $row['dato']) . '  ' . $row['info'] . '
'; } // åpne ticket if ($_GET['cmd'] == 'apne'){ mysql_query("update helpdesk set solved = '' where id = '" . $_GET['helpdesk'] . "' and user = '" . $_SESSION['login'] . "'"); $melding = "Ticket gjenåpnet av kunde: \"$helpdesktitle\""; mysql_query("INSERT INTO history (refnr, dato, info) VALUES('" . $_SESSION['login'] . "', '" . $tid . "', '$melding')"); // $message = "$header $supportapnet $supportstandard $kundesenter $hilsen"; // mail($to, "Support-ticket gjenåpnet av kunde: $helpdesktitle (Prioritet: $helpdeskpriority)", $message, $headers2); $message = "$header

Bruker $_SESSION[login] har gjenopprettet en support-ticket med navn $helpdesktitle.

Klikk her for å besvare forespørsel

"; mail($toadmin, $melding, $message, $headers2); echo '', $melding, ''; } // EOF // Lukk ticket if ($_GET['cmd'] == 'lukk'){ mysql_query("update helpdesk set solved = '1' where id = '" . $_GET['helpdesk'] . "' and user = '" . $_SESSION['login'] . "'"); $melding = "Ticket lukket av kunde: \"$helpdesktitle\""; mysql_query("INSERT INTO history (refnr, dato, info) VALUES('" . $_SESSION['login'] . "', '" . $tid . "', '$melding')"); //$message = "$header $supportlukket $supportgjenapne $kundesenter $hilsen"; //mail($to, "Support-ticket avsluttet av kunde: $helpdesktitle (Prioritet: $helpdeskpriority)", $message, $headers2); $message = "$header

Bruker $_SESSION[login] har lukket en support-ticket med navn $helpdesktitle.

"; mail($toadmin, $melding, $message, $headers2); echo '', $melding, ''; } // EOF // Nytt svar if ($_POST['helpdesk'] && $_POST['cmd'] == 'reply' ){ if ($_POST['description'] == ''){ echo "Du må fylle inn alle feltene."; } else { mysql_query("update helpdesk set solved = '" . $_POST['solved'] . "' where id = '" . $_POST['id'] . "' and user = '" . $_SESSION['login'] . "'"); $melding = "Melding lagt inn på \"$helpdesktitle\" av kunde"; mysql_query("INSERT INTO history (refnr, dato, info) VALUES('" . $_SESSION['login'] . "', '" . $tid . "', '$melding')"); echo '', $melding, ''; $sQuery2 = "insert into helpdesk (user,reply,priority,public,time_post,title,description,userid,ticketid) values('{$_SESSION['login']}',1,'{$_POST['priority']}','{$_POST['public']}','".time()."','{$_POST['title']}','".nl2br($_POST['description'])."','{$navn}','{$_POST['helpdesk']}')"; mysql_query($sQuery2) or mysql_error(); $message = "$header $supportsvarsolved $supportgjenapne $kundesenter $hilsen"; // mail($to, "Support-ticket besvart og avsluttet: $helpdesktitle (Prioritet: $helpdeskpriority)", $message, $headers2); $message = "$header

Bruker $_SESSION[login] har lagt inn en besvarelse i support-ticket med navn $helpdesktitle.

Melding:
$_POST[description]

Klikk her for å besvare forespørsel

"; mail($toadmin, $melding, $message, $headers2); } } //EOF // Ny ticket if ($_POST['cmd'] == 'nyadd' ){ if ($_POST['title'] == '' ){ echo "Du må fylle inn tittel."; } if ($_POST['description'] == '' ){ echo "Du må fylle inn beskjed."; } else { $melding = "Ny ticket laget av kunde: \"{$_POST['title']}\""; mysql_query("INSERT INTO history (refnr, dato, info) VALUES('" . $_SESSION['login'] . "', '" . $tid . "', '$melding')"); echo '', $melding, ''; $sQuery2 = "insert into helpdesk (user,priority,time_post,title,description,userid) values('{$_SESSION['login']}','{$_POST['priority']}','".time()."','{$_POST['title']}','".nl2br($_POST['description'])."','{$navn}')"; mysql_query($sQuery2) or mysql_error(); $message = "$header

Bruker $_SESSION[login] har opprettet en support-ticket med navn $_POST[title]. (Prioritet $_POST[priority])

Melding:
$_POST[description]

Klikk her for å besvare forespørsel

"; mail($toadmin, "Support-ticket opprettet: $_POST[title] (Prioritet: $_POST[priority])", $message, $headers2); } } //EOF // Ny ticket-form if ($_GET['cmd'] == 'ny' ){ echo '
Ny support-ticket
Tittel: Prioritet:
Beskjed:
'; } //EOF // List ubesvarte forespørlser if ($_GET['cmd'] == 'ubesvarte'){ if(mysql_num_rows($helpdeskQopen) == 0) { echo " åpne support-tickets

Ingen ubesvarte support-tickets.

>> Opprett ticket"; } else { echo " Ubesvarte support-tickets"; echo ""; while($helpdeskopen=mysql_fetch_array($helpdeskQopen)){ echo ''; echo ''; echo ' '; echo ""; } echo "
'.date('d/m-y H.i',$helpdeskopen['time_post']).'', $helpdeskopen['title'],'Prioritet: ', $helpdeskopen['priority'];'Lukk ticket
"; echo ""; } } if ($_GET['cmd'] == 'besvarte'){ // List besvarte forespørlser if(mysql_num_rows($helpdeskQclosed) == 0) { echo "Besvarte support-tickets

Ingen besvarte support-tickets.

>> Opprett ticket"; } else { echo "Besvarte support-tickets"; echo ""; while($helpdeskopen=mysql_fetch_array($helpdeskQclosed)){ echo ''; echo ''; echo ' '; echo ""; } echo "
'.date('d/m-y H.i',$helpdeskopen['time_post']).'', $helpdeskopen['title'],'Prioritet: ', $helpdeskopen['priority'];'Gjenåpne ticket
"; echo ""; } } if ($_GET['helpdesk'] && $_GET['cmd'] == '' ){ if(mysql_num_rows($helpdeskQalle) == '') { echo "Fant ikke support-ticket."; } else { echo "$helpdesktitle"; echo ""; echo ""; echo ""; if ($helpdeskdescriptionanswer != ''){ echo ""; echo ""; } //WIP if(mysql_num_rows($helpdeskQreply) == 0) { // echo ""; } else { while($reply=mysql_fetch_array($helpdeskQreply)){ echo "'; echo ""; echo ""; } } //EOF if($helpdesksolved == '1') { } else { echo ""; echo '
Melding fra kunde $helpdeskuser $helpdesktime
$helpdeskdescription
Svar (gammelt system) $helpdesktimesolved
$helpdeskdescriptionanswer
Ingen svar registrert.
Melding fra $reply[userid] "; echo date('d/m-y H.i',$reply['time_post']); echo '
$reply[description]
Melding:
Avslutt ticket?
'; } echo ""; } } if ($_GET['cmd'] == 'kundeinformasjon' && $_GET['endre'] == 'oppdater' ){ echo " Endre kundeinformasjon"; echo "Kundeinformasjon oppdatert."; $melding = "Oppdatert kundeinformasjon"; mysql_query("INSERT INTO history (refnr, dato, info) VALUES('" . $_SESSION['login'] . "', '" . $tid . "', '$melding')"); mysql_query("UPDATE bestilling SET navn='{$_POST['navn']}', adresse='{$_POST['adresse']}', postnr='{$_POST['postnr']}', sted='{$_POST['sted']}', email='{$_POST['email']}', bursdag='{$_POST['bursdag']}', tlf='{$_POST['tlf']}' WHERE refnr={$_SESSION['login']}") or die(mysql_error()); mysql_query("UPDATE kundelogin SET navn='{$_POST['navn']}', adresse='{$_POST['adresse']}', postnr='{$_POST['postnr']}', sted='{$_POST['sted']}', pass='{$_POST['email']}', tlf='{$_POST['tlf']}' WHERE login={$_SESSION['login']}") or die(mysql_error()); } if ($_GET['cmd'] == 'kundeinformasjon' && $_GET['endre'] == 'ja' ){ ?> Endre kundeinformasjon

OBS! Når du bytter epost-adresse her vil dette også endres på kundelogin-informasjonen.

Navn:
Adresse:
Postnummer og sted:
Telefonnummer:
F.dato/org.nr.:
Epost-adresse:
IP-adresse:
Kundeinformasjon [Endre]
Navn:
Adresse:
Postnummer og sted:
Telefonnummer:
F.dato/org.nr.:
Epost-adresse:
IP-adresse:
Notat på kunde:
Ordre
NOK
SAMLET PRIS: "; echo $i; echo " NOK"; } if ($bestilling['betalt'] == '1'){ echo ""; echo $i; echo " NOK"; } if ($bestilling['betalt'] == '100'){ echo ""; echo $i; echo " NOK"; } if ($bestilling['betalt'] == '2'){ echo ""; echo $i; echo " NOK"; } if ($bestilling['betalt'] == '3'){ echo ""; echo $i; echo " NOK"; } if ($bestilling['betalt'] == '5'){ echo ""; echo $i; echo " NOK"; }?>
USD
Ordredetaljer '; echo '
Referansenummer:
Kommentar til ordre:
Ordrestatus: oss for mer informasjon.";} if ($bestilling['confirm'] == '0'){ echo "Ikke behandlet. Sjekk igjen senere.";} if ($bestilling['confirm'] == '3'){ echo "Avsluttet av bruker.";} ?>
Ordre bestilt: 01/01-1970 01.00
Ordre utløper:
Betalingsfrist:
Betaling av tjeneste: ';} if ($bestilling['betalt'] == '1'){ echo 'Mottatt. ';} if ($bestilling['betalt'] == '100'){ echo 'Mottatt via PayPal. ';} if ($bestilling['betalt'] == '2'){ echo 'Purret
VIKTIG:
Kontoen vil midlertidig termineres og inkassovarsel vil bli utsendt
hvis betaling ikke forekommer innen fristen.

';} if ($bestilling['betalt'] == '3'){ echo '1. varsel purring er ikke betalt, inkassovarsel er utsendt.

VIKTIG:
Din tjeneste er midlertidig terminert. Vennligst betal kravet
innen 14 dager for å unngå påløpende inkassosalær.

';} if ($bestilling['betalt'] == '5'){ echo 'Kravet er ikke mottatt, og videresendt til inkasso.

VIKTIG:
Etter at 1. varsel purring og inkassovarsel er utsendt, er kravet oversendt Inkassosenteret AS for inndrivelse iht. inkassolovens §9.

'; } echo '

'; if (mysql_num_rows($upg) != '0'){ echo ' Ordre-oppgradering "; if ($upgrade['betalt'] == '0'){ echo '
Status for oppgradering: '; if ($upgrade['status'] == '2'){ echo 'Oppgradering er avvist. Ta kontakt for mer bestillingrmasjon.';} if ($upgrade['status'] == '1'){ echo 'Oppgradering er fullført. Du kan nå ta i bruk tjenesten(e).';} if ($upgrade['status'] == '0'){ echo 'Avventer behandling.';} echo "
Betaling av oppgradering: Betaling er ikke registrert pr. dags dato.';} if ($upgrade['betalt'] == '1'){ echo '
Betaling av oppgradering: Betaling er mottatt og registrert.';} if ($upgrade['betalt'] == '2'){ echo '
Betaling av oppgradering: Betaling er enda ikke mottatt, og purring er utsendt.';} echo '
'; } } } else{ ?>
HJEM > KUNDESIDER
> DIN PORTAL FOR VåRE TJENESTER
På våre kundesider har du muligheten til å administrere din konto hos oss fullstendig: Du kan endre din bestilling, kontaktinformasjon, betalingsmåte, se status/fremdrift på åpningen av din konto, bestille nytt passord, opprette support-henvendelse og masse mer.
> INNLOGGING KUNDESIDER V4
For å logge deg inn, må du bruke ditt referansenummer som brukernavn og din epost-adresse som passord.

Har du glemt ditt referansenummer, klikk her.

> Ref. kode:

> E-post: