HJEM > TJENESTE OG KJøPSBETINGELSER
> TJENESTE OG KJøPSBETINGELSER
Denne avtalen regulerer betingelsene for bruk av tjenester HOST-IT tilbyr. KONTOHOLDEREN av HOST-IT's tjenester må gjøre seg kjent med innholdet i denne avtalen. [forts.]
> TJENSTE- OG KJøPSBETINGELSER
I. TJENESTE - OG KJøPSBETINGELSER FOR HOST-IT.NO
Denne avtalen regulerer betingelsene for bruk av tjenester HOST-IT tilbyr. KONTOHOLDEREN av HOST-IT's tjenester må gjøre seg kjent med innholdet i denne avtalen. Før kjøp eller bruk av tjenester fra HOST-IT skal KONTOHOLDEREN lese avtalen, forstå den, og bekrefte at KONTOHOLDEREN plikter å følge betingelsene. Betingelsene gjelder alle produkter og tjenester.

KONTOHOLDERENS ANSVAR
KONTOHOLDEREN forplikter seg til å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldene tjeneste- og kjøpsbetingelser fra HOST-IT.NO. Informasjon om dette fåes ved henvendelse til HOST-IT pr. telefon, eller i egen utgave på Internett under: http://www.host-it.no/betingelser.php

HOST-IT forbeholder seg retten om å etterforske mistanker om brudd på betingelsene. Hvis HOST-IT ønsker å etterforsker KONTOHOLDEREN kan HOST-IT samle informasjon om KONTOHOLDEREN og eventuelt KONTOHOLDERENS involverte selskap, og isåfall, undersøkelse av materielle på HOST-IT sine servere.

Under en etterforskning, kan HOST-IT stenge kontoen eller kontoene til de involverte og/eller materiel involvert fra HOST-IT sine servere. Hvis HOST-IT har mistanke om at brudd på disse betingelsene har skjedd, kan HOST-IT føre saken videre. HOST-IT kan stenge kontoen og/eller kontoene, fjerne materiell fra HOST-IT sine server, gi advarsel til KONTOHOLDEREN, suspensasjon eller stenging av kontoen. HOST-IT vil bestemme hvilke konsekvenser brudd på betingelsene vil få, og dette vil varier fra sak til sak. Brudd på betingelsene kan føre til anmeldelse av KONTOHOLDEREN.

KONTOHOLDEREN forplikter seg til å ikke selv å benytte eller la andre benytte andre produkter eller tjenester fra HOST-IT til å utføre handlinger som defineres av HOST-IT eller det norske lovverket som ulovlig.

Skulle KONTOHOLDEREN bli gjort kjent med at noen bryter de gjeldene forskrifter eller lover, plikter vedkommende å rapportere dette til HOST-IT umiddelbart.

Ved brudd på de oppgitte regler i avtalen og/eller norsk lov forbeholder HOST-IT seg å umiddelbart utestenge KONTOHOLDEREN fra tjenesten, noe som medfører stengningsavgift. (pr. dags dato kr. 200:-)

  A. BRUK AV MATERIELL
  KONTOHOLDEREN har ikke lov til å lagre, distribuere eller videreføre materiell som er ulovlig via HOST-IT sine tjenester. Eksempler på ulovlig materiell inkluderer men er ikke begrenset til direkte trusler om fysisk skade, barnepornografi, kopibeskyttet og andre materiell uten myndighet. KONTOHOLDEREN har ikke lov til å utgi, laste opp og distribuere kopibeskyttet materiell på eller fra HOST-IT sine servere uten samtykke fra korrekt eier. Lagring, distribusjon, videreføring av ulovlig materiell kan føre til etterforskning av lovbrudd, og i tillegg andre følger som er beskrevet ovenfor.

  KONTOHOLDEREN har ikke lov til å lagre eller distribuere andre typer ulovlig materiell på HOST-IT sine servere. Eksempler på dette inkluderer men er ikke begrenset til programmer som inneholder virus, trojaner og andre typer verktøy.

  B. PASSORD
  HOST-IT sine kontoer er kun for personlig bruk. Passordet er personlig, hvor KONTOHOLDEREN ikke har lov til å dele konto eller passord med andre personer.

  HOST-IT vil gi passord til KONTOHOLDEREN, hvor dette trengs. Hvis KONTOHOLDEREN trenger ett nytt passord av sikkerhetsmessige grunner, vil KONTOHOLDEREN motta ett nytt passord.

  HOST-IT kan overvåke sikkerheten til KONTOHOLDEREN sitt passord, og hvis passordet ikke er sikkert nok, kan KONTOHOLDEREN bli bedt om å endre passordet til et sikrere. KONTOHOLDERE som gjentatte ganger velger et lite sikkert passord, kan få et passord av HOST-IT; hvis KONTOHOLDEREN ikke klarer å beholde et sikkert passord, kan dette føre til utestengelse av tjenesten.

  C. SIKKERHET
  KONTOHOLDEREN har ikke lov til å bruke HOST-IT sine tjenester til å teste sikkerheten hos HOST-IT, HOST-IT sine systemressurser, kontoer, maskiner, servere, routere, modem og annet utstyr tilhørende HOST-IT eller andre. Bruk eller distribusjon av verktøy designet for å teste sikkerheten er forbudt. Eksempler av dette inkluderer men er ikke begrenset til "passord gjetting" programmer, "cracking" verktøy eller "nettverks-søke" verktøy. Forsøk på dette er strengt forbudt.

  HOST-IT reserverer seg retten til å utgi navnene til KONTOHOLDERE involvert i brudd av system sikkerhet til system-administrerende andre steder, som vil hjelpe dem med å løse eller etterforske sikkerhetsbrudd. HOST-IT vil også sammarbeide med økokrim under etterforskning av mistenkte lovbrytere.

  D. SYSTEM RESSURSER
  HOST-IT vil yte sitt beste for at KONTOHOLDERE skal få den beste service og tjenester som HOST-IT kan tilby. HOST-IT kan begrense og prioritere tilgangen til system-ressurser, inkludert CPU tid, minne, disk plass, sesjon lengde og antall sesjoner.

  HOST-IT kan ta ekstra betalt for KONTOHOLDERE som er interresert i bedre tilgang til system ressurser som er over akseptert bruk.

  HOST-IT kan logge misbruk av system ressurser, men er ikke begrenset til det som er beskrevet ovenfor.

  System-misbruk er definert som bruk av HOST-IT sine ressurser som overskrider vanlig bruk av system eller internett-tjenester for andre. Eksempler på system-misbruk inkluderer men er ikke begrenset til forsøk på å ødelegge sesjoner til andre brukere, bruke ekstremt mye cpu-tid, minne, disk plass eller båndbredde og på andre måter påvirke systemet til HOST-IT's servere eller nettverk.

  KONTOHOLDERE har ikke lov til å kjøre programmer som vil fungere som nettverk-tjenester fra deres kontoer. Eksempler på dette inkluderer men er ikke begrenset til, mail, web og IRC servere eller flerbruker-forumer uten avtale på forhånd.

  E. AKSEPTABEL BRUK
  Akseptabel bruk er herved definert som de normale aktiviteter som er assosiert med bruken av internett. Dette inkluderer men er ikke begrenset til bruken av HOST-IT sine systemer, nettverk for tilgang til WWW, IRC, Usenet News, e-post, og andre internett tjenester.

  KONTOHOLDERE har lov til å bruke deres egen programvare på HOST-IT sine servere, så lenge dette ikke innebærer stor bruk av system ressursene, og på ingen måte risikerer sikkerheten ved systemet. Denne bruken er tillatt så lenge det ikke faller under ulovlig bruk som er beskrevet i dette dokumentet.

II. FORBUDTE AKTIVITETER
Aktiviteter spesifisert er forbudt av HOST-IT sin administrasjon. Dette inkluderer men er ikke begrenset til følgende:

  A. FLOODING/ABUSE AV ANDRE BRUKERE
  Flooding er en kjent hendelse på Internett, og dette er behandlet meget strengt hos HOST-IT. Flooding kan skje på mange forskjellige måter, inkludert men ikke begrenset til ICMP flooding, mail bombing (sende mange e-mailer gjentatte ganger til en person ment som plagsomt/ødeleggende), sende mail til mange personer, (spam) msg/CTCP flooding på IRC, og andre, mindre brukte metoder.

  B. FORSøK På å BRYTE/TESTE NETTVERKS SIKKERHET
  Programmer som packet-sniffere, passord crackere, og lignende programmer/script som kjører på KONTOHOLDERS konto er strengt forbudt. Dette inkluderer også forsøk på å hacke seg inn på ikke-HOST-IT-systemer.

  C. DELING/VIDERESALG AV KONTOER
  Deling av en KONTOHOLDERS konto med andre personer for å ungå betaling av to kontoer er strengt forbudt, dette gjelder også videresalg av kontoer.

  D. FORSøK På å KOMME FORBI GITTE RESSURSER
  For å gi alle KONTOHOLDERE ved HOST-IT god service, har HOST-IT bestemt at KONTOHOLDERE kun har et gitt antall med ressurser og systembruk tilgjengelig, og limitert diskplass. Forsøk på å komme forbi/omgå dette på noen som helst måte kan føre til utestegning eller sperring av konto og andre privileger.

  E. FøRING AV FORRETNINGER GJENNOM PRIVAT KONTO
  De mest vanlige kontoene som HOST-IT tilbyr er ment for hjemme/privat bruk, og ikke tilbudt for å drive forretninger. På grunn av dette, er det forbudt å føre forretninger gjennom en privat konto. Hvis bruk av kontoen til forretninger er ønsket, vennligst kontakt HOST-IT. (OBS: Denne regelen gjelder IKKE for de som har kjøpt kommersielt webhotell.)

  F. EKSTREM BRUK AV SYSTEM RESSURSER
  Dette kan bli brutt ned i to forskjellige delere, system og bakgrunns prosesser. System bruk, kan bli definert som kontinuerlig bruk av programmer som tar opp store deler av systemressursene, som for eksempel prosessor tid, nettverks bånbredde, og/eller disk plass på systemet.

  G. EMAIL MISBRUK
  E-mail misbruk kommer vanligvis i en av tre former, overføring av meldinger til ukjente personer, sending av truende/plagende meldinger til andre, og forfalskning av e-mail adresser; som får det til å se ut at e-mailen kommer fra noen andre en det den egentlig gjør.

  H. USENET/NEWS MISBRUK
  Dette ligner på e-mail misbruk, som inkluderer forfalskning av adresser, trusler/plaging, utgivelse av samme meldinger til flere news-grupper (spamming), også utgivelse av informasjon som er irrellevant og uinterresant.

  I. PYRAMIDE/PENGE -LAGENDE AKTIVITETER
  Aktiviteter som overføring av informasjons-spredning av personinformasjon via Internett i håp eller forsøk på å tjene penger eller andre verdisaker eller bruken av pyramide/kjede brev er strengt forbudt.

  J. PIRATKOPIERING
  Piratkopiering er definert som en ulovlig spredning av software via Internett for å unngå å betale for software. Slike aktiviteter er forbudt, og ikke tillatt i noen form hos HOST-IT. Forbud av dette inkluderer også ulovlig kopiering av kopibeskyttet materiell, som inkluderer men er ikke begrenset til, digitalisering og spredning av bilder fra blader, bøker, eller andre kopibeskyttede kilder og kopibeskyttet software. Eksport av software eller teknisk informasjon som bryter med eksportlovene er strengt forbudt.

  K. HøY TRAFIKK På WEBSIDER
  Individuelle kontoer hos HOST-IT maskiner er ment for å gi tilgang til personlige/private sider. Siden de fleste private sidene vanligvis har liten trafikk, gir dette den beste ytelsen for alle på systemet. Selv om dette vanligvis er tilfellet, så velger enkelt individuelle å trekke mye oppmerksomhet til sidene sine, og grunnet dette blir det dårlige ytelse for andre brukere sine sider. På grunn av dette, har HOST-IT valgt å sette grenser for hvor mye trafikk som er tilatt for enkelt brukeres sider.

III. STRAFF FOR MISBRUK
Alle forbudte aktiviteter kan føre til umiddelbar stenging av en KONTOHOLDERS konto, og straffer på lovbrudd. Alvorligheten av anmeldelser, utestengelse vil variere på hvor grovt misbruket og/eller forbrytelsen er. Vanligvis vil KONTOHOLDEREN motta en advarsel på sitt første misbruk og/eller forbrytelse. Hvis misbruket/forbrytelsen er grov nok, i tillegg til andre straffer etter loven, reserverer HOST-IT seg retten til å stenge kontoen umiddelbart. Kontoer som har blitt stengt av administrasjonen for misbruk og/eller forbrytelse vil ikke bli gjennåpnet for en KONTOHOLDER. Det er vitalt for HOST-IT å levere kvalitetsservice for alle KONTOHOLDERE, og HOST-IT vil ikke akseptere KONTOHOLDERE som gjennom deres bruk hindrer dette. Det er også meget viktig for HOST-IT å ha en høy standard, og heller ikke påvirke andre brukeres ytelse på deres nettverk og deres assosierte nettverk. HOST-IT reserverer seg til å endre, modifisere og/eller stenge tjenester, uten å varsle KONTOHOLDERE hvis dette forekommer.

HOST-IT vil ikke erstatte KONTOHOLDERE som har fått sine tjenester stengt grunnet en eller flere av årsakene som er beskrevet ovenfor.

Alle HOST-IT sine KONTOHOLDERE sier seg enig til å ikke holde HOST-IT sine eiere, deleiere, ansatte, deltids ansatte, og assosierte til ansvar fra noen og alle krav og utgifter relatert til KONTOHOLDER sitt misbruk av disse betingelsene, inkludert misbruk og/eller ulovlig bruk av KONTOHOLDERS eller KONTOHOLDERS ansvarlige, eller brudd på noe private rettigheter eller eiendom.

IV. BETALINGSBETINGELSER
KONTOHOLDER forstår, sier seg enig til og påtar seg fult ansvar i å betale til tiden for alle tjenester hos HOST-IT. Tidsnok betaling inkluderer i å vedlikeholde KONTOHOLDERS betaling informasjon gitt til HOST-IT for hver tjeneste som KONTOHOLDEREN har ansvar for.

  A. IKKE OPPGJORTE FORDRINGER
  HOST-IT reserverer seg retten til å stenge KONTOHOLDERS konto uten varsel til ikke-betalende. Hvis KONTOHOLDER ikke klarer å betale til forfall, reserverer HOST-IT seg retten til å kreve renter og gebyrer. Fører ikke det fram, vil fordringen bli sendt til inkasso.

  B. AVBESTILLING
  Hvis en KONTOHOLDER velger å avbestille noen tjenester, må KONTOHOLDREN selv kontakte HOST-IT på en av de følgende metodene: 1) Gjennom post, med bevis på at posten er addressert til HOST-IT, KONTOHOLDER's tjeneste, HOST-IT, c/o Data-Consult, PB 165, 3166 TOLVSRøD, eller 2) via e-mail til post at HOST-IT.no, eller 3) via telefon til en HOST-IT KONTOHOLDER administrator, på: +47918 000 98, fulgt av skrevet bekreftelse til KONTOHOLDER med bevis på svar, adressert korrekt og mottatt av HOST-IT innen ti (10) dager fra datoen av telefonavbestillingen. Beskjed om avbestilling må være følget av KONTOHOLDERS HOST-IT login navn for at avbestillingen skal gjennomføres.

  Hvis KONTOHOLDER har tatt i bruk en tjeneste til HOST-IT, kan avbestilling ikke forekomme, og KONTOHOLDER vil bli fakturert hele beløpet dersom annet ikke er avtalt. Stegningavgift på kr. 200,- pålyder også alle avbestillinger.

  Mottar HOST-IT ikke betaling innen fristen, må HOST-IT få dette pr. telefon/evt. skriftlig for at HOST-IT kan gi KONTOHOLDER bedre tid på å betale. Hører HOST-IT ikke noe fra KONTOHOLDER, vil purring med inkasso-varsel bli utsendt.

  C. TILGJENGELIGHET
  HOST-IT garanterer ikke for tilgjengeligheten av rettigheter til login-navn, e-mail adresser, eller hjemmeside-adresser. Login navn, e-mail adresser og hjemmeside adresser er IKKE bekreftet når en KONTOHOLDER bestiller tjenester hos HOST-IT. HOST-IT er ikke ansvarlig for visittkort eller andre tap hos KONTOHOLDER.

  D. FORNYELSE
  KONTOHOLDER sier seg enig til at ved slutten av en abonnements periode ved en tjeneste, kan HOST-IT.no automatisk fornye tjenesten for en ny periode. Betingelsene som er nevnt i dette dokumentet gjelder fortsatt selv om den første abonnements-perioden er over.

  E. ANGRERETT
  Velger KONTOHOLDER å angre sitt kjøp av tjeneste hos HOST-IT før bindingstid er utløpt, må skriftlig klage og dokumentert årsak sendes til oss på: 1) Gjennom post, med bevis på at posten er addressert til HOST-IT, KONTOHOLDER's tjeneste, HOST-IT, c/o Data-Consult, PB 165, 3166 TOLVSRøD, eller 2) via e-mail til post at HOST-IT.no.
  Dersom HOST-IT godkjenner KONTOHOLDERENS klage, plikter HOST-IT å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid KONTOHOLDEREN bære, med mindre HOST-IT har misligholdt avtalen.

V. TJENESTER
HOST-IT tilbyr lagring og overføring av tjenester over Internett via sine webservere, professjonell web design, og konsultasjon for noen og alle av betingelsene beskrevet ovenfor.

  A. SHELLKONTO
  HOST-IT.NO garenterer en oppetid på 99.5% på tjenester levert fra LOGIN1, LOGIN2 og LOGIN3 til sammen. HOST-IT kan ikke holdes ansvarlig for nedetid skyldt av 3. parts forhold, som inkluderer men er ikke begrenset til linjeleverandør, myndigheter og lignende. Bindingstid er avhenging av pakkevalg, 6 og 12 måneder. KONTOHOLDEREN blir fakturert på 6 og 12 måneders basis forhåndsbetaling.
  Kunden har eget ansvar når det gjelder backup av sin egen data. Eksempler på egen data inkluderer men er ikke begrenset til hjemmeside, personlige filer og annen data. HOST-IT.NO er også forpliktet til å ta daglig backup av system-data som inkluderer men er ikke begrenset til brukernavn, passord, mail og logger.

  Det er også KONTOHOLDERENS ansvar å holde seg oppdatert til gjelende driftsmeldinger som gjøres tilgjengelig på http://drift.host-it.no/ eller http://drift2.host-it.no/.

  B. WEBHOSTING
  HOST-IT tillater ikke web sider om inneholder informasjon eller bilder som er støtende, upassende og/eller ulovlige. Sider som inneholder grafisk pornografi, informasjon om grafisk seksuelt, voldelig natur, eller informasjon rettet direkte mot enkelt individuelle grupper vil bli fjernet umiddelbart.
  Ved bruk av 3. parts applikasjoner som kan installeres på webhotell er kunden ansvarlig ved misbruk/feil. HOST-IT garanterer kun for sikkerheten til Apache, PHP og MySQL.

  Web hosting er definert som å plassere dine websider på en aktiv server, som er koblet til Internett som tillater brukere å få tilgang til dine websider via ditt domenenavn. (for eksempel www.dittfirma.no)

  Web hosting tjenester faktureres pr år. Mottar HOST-IT ikke betaling innen fristen, må HOST-IT få dette pr. telefon/evt. skriftlig for at HOST-IT kan gi KONTOHOLDER bedre tid på å betale. Hører HOST-IT ikke noe fra KONTOHOLDER, vil purring med inkasso-varsel bli utsendt. Betaling av denne tjenesten vil ikke refunderes.

  C. WEB DESIGN
  All web design laget og publisert for klienter er ment som "arbeid for leie". HOST-IT er leid av klienten for å lage et konsept og innhold for bruk på World Wide Web (WWW) etter klientens spesifikasjoner. Web sider er eid og kopibeskyttet til klientens firma navn ved fullførelse. Hvis betaling av Web designen ikke skjer innen 30 dager etter fullførelse, reserverer HOST-IT seg retten til å fjerne Web design som er laget av HOST-IT.

  D. DEDIKERT SERVER
  HOST-IT garanterer en oppetid på 99% på dedikerte servere leid av HOST-IT. HOST-IT kan ikke holdes ansvarlig for nedetid skyldt av 3. parts forhold, som inkluderer men er ikke begrenset til linjeleverandør, myndigheter og lignende. Oppetiden regnes fra den 1. januar hvert år. Er denne ikke oppeholdt vil HOST-IT refundere dette i en 4-gangers multiplikasjon av aktuell nedetid.

  Tjenester som ikke er tillatt ved leie av dedikert server fra HOST-IT inkluderer men er ikke begrenset til eksklusiv nedlastingtjenster, (torrent, m.m.) pornografisk materiale, shell og IRC-hosting.

  Kunden har eget ansvar når det gjelder backup av sin egen data på dedikert server. Eksempler på egen data inkluderer men er ikke begrenset til hjemmeside, personlige filer og annen data.

  HOST-IT tillater ikke at materiell som inneholder informasjon eller bilder som er støtende, upassende og/eller ulovlige ifølge norsk lov på utleide servere.

  Oppsigelse på dedikerte servere er 3 måneder såfremt annet ikke er spesifisert. Fornyelse gjøres også hver 3. måned automatisk.

VI. ANSVAR
Begge parter erkjenner at Internett ikke er eid eller kontrollert av enkelt personer, derfor kan HOST-IT ikke garantere at den gjeldene leser av dette dokumentet har tilgang til HOST-IT sine servere. HOST-IT skal gjøre alt for at serveren er tilgjengelig for så mange som mulig, med så få problemer som mulig.

HOST-IT har ikke noe ansvar over hvilke web sider du kan besøke via denne. Hvis du er på en ikke HOST-IT web side, venligst forstå at den er uavhengig av HOST-IT og at HOST-IT ikke har noe kontroll over disse sidene. En link som finnes på HOST-IT sin web side til en annen side har heller ikke HOST-IT noe kontroll over, HOST-IT tar ikke noe ansvar for hva du kan finne på disse sidene.

HOST-IT TAR IKKE ANSVAR FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELL ELLER ANDRE KONSEKVENTE SKADER GJENNOM BRUK AV DENNE WEB SIDEN, ELLER GJENNOM HYPERLINKET WEB SIDER, IKLUDERT UTEN BEGRENSNING, TAPT PROFITT, TAP AV PROGRAMMER ELLER ANNEN DATA, SELV OM VI ER ADVART OM MULIGHETEN AV SLIKE SKADER. INFORMASJON På DENNE WEB SIDEN ER TILGJENGELIG "SOM-DET-ER" UTEN KLAGERETT På NOE VIS.

TøNSBERG, 5 DESEMBER 2006.

 
KUNDESIDER
Referansenummer:

Epost:
VISSTE DU AT...
..HOST-IT.no har en skreddersydd kunde login-side hvor du kan se status på din bestilling, oppgradere tjenester og masse mer!
Copyright © 2002-2018 HOST-IT  |  Telefon 918 000 98  |  Org. nr. 981 891 546  |  Kontaktinformasjon | Gratis søppelpost-filter
We Accept VISA